Polní dráhy

Polní dráhy - drážní archeologie

Diana - dráha pro válečnou výrobu BF109, ME109

Diana - železnice pro válečnou výrobu vznikala v období, kdy se už vědělo, že Německo válku nevyhraje a bylo potřeba urychleně doplňovat válečné ztráty. Po těžkém spojeneckém bombardování Vídně 1943 bylo rozhodnuto přesunout výrobu letadel ME109 - BF109 do tunelů a dalších nenápadných objektů skrytých očím spojeneckého bobardovacího a průzkumného letectva. Pro přepravu materiálu z Tišnova na výstavbu tunelů u Dolních Louček a Řikonína byla postavena stavební drážka 760mm. Drážka sloužila také k přepravě rubaniny z tunelů. Tunely byly zkolaudovány v roce 1943. Firma Diana převzala zkolaudované tunely začátkem následujícího roku a přebudovala je na výrobní haly pro montáž letadel BF109. Pro závodní dopravu zbudovala doplněním původní stavební drážky 760mm o některé úseky celou úzkokolejnou síť, která sloužila továrně až do konce války. Jednotlivé fotogalerie zachycují úseky bývalé průmyslové dráhy. Dnes již z původních drážních objektů Diany toho mnoho nenajdeme krom náspů zářezů a kamenných podezdívek traťového tělesa. Některé drobné artefakty Diany lze vidět na stavbě zahradní železnice Drásov. Mnohá zobrazená zákoutí Diany byla použita pro tvorbu modelové železnice úzkého rozchodu.
Diana měla také své provozy také v Obřanských tunelech v Brně. Zde se použití úzkokolejných drážek příliš neprokázalo. Tyto tunely se používaly jako sklady nářadí + nástrojárna a sklady výrobních přípravků a také motorů Daimler-Benz pro letadla BF 109.
Další provozy Diany byly rozmístěny i dalších částech naší republiky. Šlo zejména o letiště, kde se letadla kompletovala (Brno, Praha, Olomouc) a také další montovny leteckých motorů (Krásné Březno), křídel (Prosenice) i trupů (Lutín-Olomouc).

Polní dráhy
Polní dráhy

Diana - menu:

Tišnov - Předklášteří

Předklášteří - Mezihoří

Mezihoří - Dolní Loučky

Dolní Loučky - Chytálky

Chytálky - Řikonín

Pavlovcův mlýn(Řikonín) - Kutiny

Kutiny - Níhov

Kuřimská Nová Ves - fotogalerie

Lokomotivy Diany

Vozy Diany


Polní dráhy - Hl. stránka

Modelová železnice HO Modelová železnice Modelová železnice

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde