Polní dráhy

Polní dráhy - drážní archeologie

Diana - dráha pro válečnou výrobu - Tišnov a okolí - fotogalerie

Tato fotogalerie zobrazuje část železnice továrny Diana v okolí Tišnova a v Tišnově samotném kde úzkokolejka měla svů počátek. V Tišnově samotném mnoho pozůstatků dnes již nenajdete z důvodů výstavby a přestavby města, nádraží a trati Tišnov - Žďár/Sázavou. Pozůstatky lze ale nalézt v blízkém okolí Tišnova a Předklášteří. Jedná se o především zbytky drážních náspů, které dnes většinou slouží jako cesty a silnice. Většina mostních staveb Diany byla i zde ze dřeva, takže dnes již neexistují. Na počátečních fotografiích můžeme vidět násep poblíž areálu Zetoru u Tišnova-Předklášteří. V tomto areálu se za Diany kompletovaly a zkoušely letecké motory do BF-Me 109. Areál v 70-tých letech patřil do n.p. Zetor. Některé předměty zde nalezené můžeme dnes vidět v expozici zahradní železnice Drásov. Ocelový železniční most v Předklášteří může být pěknou předlohou pro model mostu modelové železnice.


Diana-Tišnov Diana-Tišnov Diana-Tišnov Diana-Tišnov Diana-Tišnov
Tišnov - Předklášteří. Tišnov - Předklášteří. Tišnov - Předklášteří. Tišnov - Předklášteří. Tišnov - Předklášteří.
Diana-Tišnov Diana-Tišnov Diana-Tišnov Diana-Tišnov Diana-Tišnov
Tišnov - Předklášteří. Tišnov - Předklášteří. Tišnov - Předklášteří. Zbytky železničního náspu. Areál Zetoru - Předklášteří.
Diana-Tišnov Diana-Tišnov Diana-Tišnov Diana-Tišnov Diana-Tišnov
Zbytek železničního náspu. Zbytek železničního náspu. Zbytek železničního náspu. Zbytek železničního náspu. Most hl. trati - Tišnov - Žďár/Sáz.Diana - rozcestník

Diana - polní dráhy - Hl. stránka
Info-Čechy Whoop.cz Czin.eu Modelová železnice Feldbahn

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain