Polní dráhy

Polní dráhy - drážní archeologie

Mezihoří - Diana - dráha pro válečnou výrobu

Fotogalerie zobrazuje zbytky části polní železnice továrny Diana v úseku Mezihoří v údolí říčky Loučky pod tunelem č.1. Na obrázcích jsou vidět zbytky základů provozních budov a zbytky zákadů provizorních drážních staveb - zde mostní pilíře a opěry. V osadě Mezihoří se napříč mezi mostními pilíři současného viaduktu původně nacházel společný provizorní silniční a železniční most určený pro jeho výstavbu. Celkově lze říci, že až na základy baráků provozu Diana a dvě nebo tři mostní opěry se toho mnoho v tomto drážním úseku nedochovalo neboť zde železnice vlečky několikrát překonávala řeku Loučku a dík častým jarním povodním byly tyto pozůstatky vzaty velkou vodou.
Opravdovou výjimkou je mostní násep a most na hranici Dolních Louček a Mezihoří. Dnes je z něj polorozpadlé torzo a nahradil jej most nový. Násep tehdy sloužil jako součást umělého jezu pro mlýnský náhon v Mezihoří, který je dnes již také zasypán a je plně mimo provoz. Polní dráha Diana poté pokračovala po pravém břehu řeky Loučky až ke klenutému viaduktu v Mezihoří a pod ním přecházela řeku Loučku na levý břeh. Zde jsou vidět pozůstatky mostních opěr pomalu ale jitě podléhají zubu času. Po levém břehu vedla asi 500m a poté řecházela opět na pravý břeh. Zde zůstaly poměrně dobře zachovány základy několika provozních staveb. Drážní těleso železnice Diany je poněkud méně viditelné neboť zde působily velké vody jarního tání řeky Loučky a mnoho mostních opěr bylo tak vodou odneseno.


Mezihoří Mezihoří Mezihoří Mezihoří Mezihoří
Kamenná rovnatina drážního svahu. Kamenná rovnatina drážního svahu. Základy baráku provozu Diana. Kamenná rovnatina drážního svahu. Základy baráku provozu Diana.
Mezihoří Mezihoří Mezihoří Mezihoří Mezihoří
Kamenná rovnatina drážního svahu. Základy baráku provozu Diana. "Nádvoří" neznámeho určení. Zbytky mostní opěry. Zbytky mostní opěry.
Mezihoří Mezihoří Mezihoří Mezihoří Mezihoří
Zbytek mostní opěry. Železniční viadukt Mezihoří. Železniční viadukt Mezihoří. Zbytky jezu a náspu Diany. Zbytky jezu a náspu Diany.
Mezihoří Mezihoří Mezihoří Mezihoří Mezihoří
Zbytky jezu a náspu Diany. Železniční násep Diany, vpravo mlýský náhon. Železniční násep Diany, vpravo mlýský náhon. Železniční násep Diany, vpravo mlýský náhon. Bývalý svršek Diany.
Mezihoří Mezihoří Mezihoří Mezihoří Mezihoří
Kuželník v Mezihoří. Spodek Diany. Spodek Diany. Spodek Diany. Zbytky mostní opěry.
Mezihoří Mezihoří Mezihoří Mezihoří Mezihoří
Zbytky mostní opěry. Spodek Diany - pravý břeh. Spodek Diany - pravý břeh. Spodek Diany - pravý břeh. Zbytky základů stavebního objektu.Diana - rozcestník


Polní dráhy - Hl. stránka


Feldbahn model Modelová železnice Polní dráhy - LGB forum Zahradní železnice„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich