Polní dráhy

Polní dráhy - drážní archeologie

Diana - dráha pro válečnou výrobu - Dolní Loučky

V obci Dolní Loučky se nacházel sklad stavební firmy Kruliš - první řada fotografií. Naproti němu přez řeku bylo vybudováno malé nádraží se dvěmi kolejemi (jen výhybna) a s dřevěnou čekárnou. Dále zde byla zřízena výhybka a most pro polní drážku do tohoto stavebního skladu. Sklad sloužil stavební firmě i během války a do aktivit Diany již nezasahoval. Diana používala vybudovanou stavební drážku s výjimkou vlečkové koleje do areálu skladu stavební firmy. Fotografie zobrazují dnešní stav části bývalého stavebního skladovacího areálu v Dolních Loučkách. Za Dolními Loučkami je stále patrné drážní těleso Diany - železnice pro válečnou výrobu sloužící dnes jako přístupová cesta k vodní nádrži - rybníku. Pod klenutým viaduktem v Dolních Loučkách jsou stále viditelné podkladní betonové patky pro bednící lešení klenby obloukového viaduktu. Na druhém břehu říčky(potoka) Libochovky jsou tyto podkladnice vytěžené a srovnané do hranice. Další část původních podkladnich betonových základů pro bednící lešení obloukového železničního mostu zůstavá stále na místě. Trasa polní železnice Diana na spodním okraji Dolních Louček je věcí dohadů neboť zde vznikla v 60-tých a 70-tých letech nová zástavba. Některé krajinné zákoutí dráhy Diana posloužily pro polní modelové železnici HOe a tvorbu její krajiny. Železniční stavební objekty pak pro tvorbu modelů staveb modelové železnice HO.


Dolní Loučky Dolní Loučky Dolní Loučky Dolní Loučky Dolní Loučky
Sklad firmy Kruliš. Sklad firmy Kruliš. Sklad firmy Kruliš. Sklad firmy Kruliš. Místo bývalého přemostění vlečky do skladu firmy Kruliš.
Dolní Loučky Dolní Loučky Dolní Loučky Dolní Loučky Dolní Loučky
Pláň bývalého nádraží Diany. Pláň bývalého nádraží Diany. Pláň bývalého nádraží Diany. Příjezd Diany do Dolních Louček. Původní drážní těleso pod obloukovým viaduktem.
Diana Diana Diana Diana Diana
Původní drážní těleso za Dolními Loučkami. Původní drážní těleso za Dolními Loučkami. Rybník v místě původního drážního tělěsa. Původní drážní těleso za Dolními Loučkami. Podkladní patky pro bednění oblouku viaduktu.
Dolní Loučky Dolní Loučky Diana Diana Diana
Podkladní patky pro bednění oblouku viaduktu. Podkladní patky pro bednění oblouku viaduktu. Podkladní patky pro bednění oblouku viaduktu. Podkladní patky pro bednění oblouku viaduktu. Klenutý viadukt.
Diana - rozcestníkPolní dráhy - Hl. stránka


Zahradní železnice Feldbahn Modelová železnice


„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich