Polní dráhy

Polní dráhy - drážní archeologie

Diana - dráha pro válečnou výrobu - Pavlovcův mlýn - Kutiny

U Pavlovcova mlýna - spodní okraj osady Řikonín měla tovární železnice Diana napájecí stanoviště pro lokomotivy a současně zde byl úkryt pro vlakové soupravy před leteckým útokem. Z mostních kamenných podpěr se zde nezachovala žádná. To asi proto, že většina přemostění byla uložena ve větší vzdálenosti od břehu říčky Libochovky jsou dnes již zarostlá a částečně pohlcená přírodou a terénem. Mostní opěry uprostřed řeky vzala za své během povodní. Úsek úzkokolejné železnice z Řikonína na Kutiny vedl převážně v lesním porostu v hlubokém úzkém údolí říčky Libochovky. Teréní pozůstatky po železnici jsou proto jen spíš symbolické. Nejlépe jsou vidět v pionýrském táboře ROH na Kutinách - zbytek náspu a mostní podpěry. Nejhůře dohledatelné pozůstatky vlečky jsou přímo v osadě Kutiny (Ranč u Bizona a tábor Klenoty). Jinak všechny tyto objekty patřily původně továrně Diana. Fragmenty z této válečné dráhy naleznete v expozici Zahradní železnice Drásov.


Pavlovcův mlýn Pavlovcův mlýn Pavlovcův mlýn Pavlovcův mlýn Pavlovcův mlýn
Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany.
Diana Diana Diana Diana Diana
Bývalé těleso Diany. Zbytky mostní opěry. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany.
Pavlovcův mlýn Pavlovcův mlýn Pavlovcův mlýn Pavlovcův mlýn Pavlovcův mlýn
Bývalé těleso Diany. Údolí Libochovky. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany.
Diana Diana Diana Diana Diana
Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Zbytky mostní opěry. Směr mostu Diany.
Pavlovcův mlýn Pavlovcův mlýn Pavlovcův mlýn Pavlovcův mlýn Pavlovcův mlýn
Zbytky mostní opěry. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Zbytky mostní opěry.
Diana Diana Diana Diana Diana
Bývalé těleso Diany. Směr původního mostu Diany. Zbytek pražce. Bývalé tělěso Diany. Zbytky mostní opěry.
Diana Diana Diana Diana
Barák Diany - Pionýrský tábor Klenoty Brno. Barák Diany - Ranč U Bizona. Barák Diany - Pionýrský tábor Klenoty Brno. Barák Diany - Pohostinství (Dříve Pionýrský tábor ROH).
Diana - rozcestníkPolní dráhy - Hl. stránka


Polní železnice Feldbahn-model Modelová železnice


„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich