Polní dráhy

Polní dráhy - drážní archeologie

Diana - dráha pro válečnou výrobu - Kutiny - fotogalerie

Fotogalerie 2 zobrazuje část dráhy továrny Diana v jejím horním úseku nad Kutinami v údolí říčky Haldy pod tunely č.2 a č.3. Na obrázcích jsou vidět zbytky obnaženého drážního tělěsa, zbytky zákadů provizorních drážních staveb, vodní nádrž pro napájení lokomotiv i hutních - kovářských provozů které byly umístěny jak v tunelech tak mimo ně. Některé drobné předměty nalezené v této oblasti můžete zhlédnout v expozici na zahradní železnici Drásov. V tomto úseku je právě pěkně vodět jak se nemají stavět železniční náspy - problém byl v kamenné rovnatině vysypávané pískem nebo škvárou z Tišnovského lokomotivního depa. Kamenná rovnatina působí jako drenáž a při deštích způsobuje vyplavování jádra stavby náspu železnice. Proto byla železnice Diana po jedné nebo dvou zimách částečně nesjízdná z důvodů propadání kolejového svršku, které se projevovalo v takto postavených drážních úsecích Diany. Stejný případ vyplavování jádra železničních náspů se konal již mnohem dříve na Českobudějovické koněspřežce.

Kutiny Kutiny Kutiny Kutiny Kutiny
Základy baráku mezi tunely č.2 a č.3 nad vodní nádrží. Vodní nádrž "Kopyto". Vodní nádrž "Kopyto". Zbytky náspu a zbytky základů mostní opěry. Zbytky železničního náspu - kamenná rovnatina.
Kutiny Kutiny Kutiny Kutiny Kutiny
Zbytky náspu a zbytky základů mostní opěry. Zbytky náspu a zbytky základů mostní opěry. V potoce betonové patky pilířů mostu. Zbytek železničního náspu, v pozadí mostní betonové patky v potoce. Zbytky železničního náspu. Zbytky železničního náspu a základů mostních opěr na břehu.
Kutiny Kutiny Kutiny Kutiny Kutiny
Zbytek železničního náspu vedoucího podél potoka. Místo bývalé výhybny pod tunelem č.2 (skladiště?). Místo bývalé výhybny pod tunelem č.2 (skladiště?). Místo bývalé výhybny pod tunelem č.2 (skladiště?). Místo bývalé výhybny pod tunelem č.2 (skladiště?).
Kutiny Kutiny Kutiny Kutiny Kutiny
Zbytek železničního zářezu pod tunelem č.2. Zbytek nízkého náspu - drážka zde vedla pravým obloukem - z pozice pohledu. Oběžné kolo vodního čerpadla. Zbytky mostní opěry (na druhé straně potoka tato již úplně chybí - odnesena vysokou vodou) Ta stejná mostní opěra jako na předchozím obrázku, ale focená z druhé strany.
Diana - rozcestníkPolní dráhy - Hl. stránka


Modelová železnice Modelová železnice HO Zahradní železnice Whoop.cz Kiw.cz Kompletně.cz


„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain