Polní dráhy

Polní dráhy - drážní archeologie

Diana - dráha pro válečnou výrobu - Chytálky

Na samotě Chytálky kde trasa nejprve stavební dráhy trati Tišnov - Německý Brod a později dráhy válečné továrny Diana odbočovala z hlavního údolí vedoucího od Dolních Louček snad krom drážních náspů toho mnoho dnes po této dráze nenajdeme. Silnice vedoucí údolím byla z důvodů působení říčky v jarním tání několikrát upravována včetně mostů. V terénu lze nalézt krom již výše zmíněných náspů a zářezů také zbytky vodních náhonů zdejších mlýnů. Dráha Diany se překonáním silnice vedoucí z Dolních Louček do Kuřimského Jestřebí a protažením se poměrně úzkým údolím vydala přez samotu Chytálky k Řikonínu a Kutinám. Údolí zpočátku značně úzké, se během asi 1km pěkně roztáhne do šíře a připomíná zapomenuté údolí se sluneční zátokou. Ze staveb Diany se zde krom dráhy a míst dobírání vody pro lokomotivy žádná nenacházela. Fotografie níže uvedené zobrazují původní drážní těleso železnice Diany. Z věcí které zde bylo možno nalézt tak to většinou byly zbytky kolejového svršku jako ocelové pražce nebo kolejové spojky. Některé z těchto archeologických nálezů vystavuje zahradní železnice Drásov. Tyto předměty jsou objevovány při opravách či zavádění zemního elektrického nebo plynového vedení (potrubí). V muzejní expozici úzkokolejek areálu zahradní železnice Drásov je možno k tomuto dostat odborný komentář.


Chytálky Chytálky Chytálky Chytálky Chytálky
Údolí Chytálky. Údolí Chytálky. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany.
Diana Diana Diana Diana Diana
Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany.
Diana - rozcestníkPolní dráhy - Hl. stránka


Modelová železnice Zahradní železnice Modelová železnice HO Info-morava.cz

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde