Polní dráhy

Polní dráhy - drážní archeologie

Diana - dráha pro válečnou výrobu - Řikonín

Ze samoty Chytálky k Řikonínu směřovala železnice úzkokolejky Diany poměrně širokým údolím říčky Libochovky. Zde jsou právě ta místa, kde je problém pozůstatky drážního tělesa vůbec najít. Nicméně při bližším zkoumání se to nakonec podařilo. Široké údolí od Chytálek se cestou do Řikonína postupně zužovalo z původních asi 500m na nějakých 200m. Dráha vedla středem osady Chytálky a posléze i středem údolí s výjimkou údolních zatáček. To proto aby poloměry dráhy byly co největší. Dráha v údolí několikrát překonávala říčku Libochovku. Po většinu trasy, ale vedla po jejím levém břehu. Pozůstatky mostních opěr Dráhy Diana jsou zde vzácností, nicméně jsou na několika snímcích zachyceny. V Řikoníně dráha Diany po průběhu poměrně přímé trasy se ostře stáčí doleva okolo Balákova Mlýna směrem ke Kutinám. Následující fotogalerie zobrazuje původní drážní těleso Diany i s jejími pozůstatky patrnými v terénu. Vykopávky historických předmětů dráhy Diana můžete spatřit v Drásovské muzeální expozici úzkokolejek: zahradní železnice Drásov.


Chytálky Chytálky Chytálky Chytálky Chytálky
Údolí Chytálky. Údolí Chytálky. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany.
Diana Diana Diana Diana Diana
Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Zbytky mostní opěry. Zbytky mostní opěry. Zbytky mostní opěry.
Řikonín Řikonín Řikonín Řikonín Řikonín
Zbytky mostní opěry. Zbytky mostní opěry. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany.
Diana Diana Diana Diana Diana
Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany.
Řikonín Řikonín Řikonín Řikonín Řikonín
Místo přemostění Diany. Bývalý kamenolom. Místo přemostění Diany. Místo přemostění Diany. Bývalé těleso Diany.
Diana Diana Diana Diana Diana
Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany.
Řikonín Řikonín Řikonín Řikonín Řikonín
Místo přemostění Diany. Místo přemostění Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany.
Diana Diana Diana Diana
Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany. Bývalé těleso Diany.
Diana - rozcestníkPolní dráhy - Hl. stránka


Zahradní železnice Drásov Modelová železnice HO Modelová železnice„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain