Polní dráhy

Polní dráhy - drážní archeologie

Uhelná vlečka Zastávka - Zbýšov

Tato dnes již skoro neexistující železnice-vlečka by asi na tyto stránky neměla patřit neboť se jedná převážně o normální rozchod, avšak částečnou přestavbou na rozchod úzký a použití úzkého rozchodu 600mm u těžebních uhelných jam nakonec způsobilo zápis této železnice na stránky historických polních drah. Uhelné těžní věže byly propojeny normálně-rozchodnou vlečkou, která je již převážně zlikvidována. Existující část je dnes již zarostlá náletovými dřevinami a nově přestavěná část na rozchod 600mm patřící MPŽ je již těchto náletových dřevin zbavena. Další zbytek svršku normálně-rozchodné vlečky již fyzicky zlikvidován a zasypán. Mosty jsou sneseny a silniční přejezdy vlečky jsou zavezeny. Ze všech těžních jam zůstaly jen objekty dolů Jindřich a Simson. Na konci fotogalerie bude ještě umístěno celkové schéma dráhy. Celá bývalá vlečka může být pěknou předlohou pro modelovou železnici nebo nová úzkokolejná verze pro zahradní železnici. Celá vlečka má totiž poměrně velké sklononové poměry a je ji možno realizovat jako model železnice i na poměrně malém prostoru.


Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov
Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov.
Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov
Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Snesený most vlečky.
Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov
Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Důl Jindřich.
Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov
Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov.
Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov
Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov.
Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov
Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov.
Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov
Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Věž Simson.
Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov
Věž Simson. Objekt dolu Simson. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov.
Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov Zastávka-Zbýšov
Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov. Vlečka Zastávka - Zbýšov.


Polní dráhy - Hl. stránka


Modelová železnice Feldbahn-model


„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich