Polní dráhy

Polní dráhy - drážní archeologie

Místní dráha Ondrášov - Dvorce

Místní dráha Ondrášov - Dvorce měla být součástí traťového spojení Ondrášova a Budišova nad Budišovkou, ale k tomuto spojení železniční tratí nikdy nedošlo z důvodů hospodářských krizí a válečných událostí. Na začátku stála žádost o připojení obce Dvorce na Moravě na železniční síť. Protože šlo o region hospodářsky nevýkonný, zvolily c. a k. státní dráhy úzký rozchod 760 mm. Technická pochůzka proběhla na podzim v roce 1897 a samotná stavba byla zahájena na jaře následujícího roku. 31.12.1898 byla železnice předána c. a k. státním dráhám k užívání. Dráha sloužila svému účelu řádově 30 let až do světové hospodářské krize 1930. Co nezmohla krize, to ještě navíc doplnily nepříznivé klimatické podmínky kraje. V zimních měsících během sněhové nadílky se v traťových zářezech tvořily velmi vysoké závěje a bylo velmi nákladné udržovat železnici sjízdnou. Provoz byl tedy definitivně zastaven v září 1933 a dopravu převzaly autobusy ČSD. Vozidla a svršek dráhy zůstaly ještě několik let na místě, ale postupně byly předávány na jiné úzkokolejky v Československu. Svršek byl definitivně odstraněn v roce 1937 a dráha tak definitivně zmizela. Následující roky měly přinést její normálněrozchodnou obnovu ať už v podobě regulérní dráhy nebo jen vlečky, avšak opět nedostatek financí a celková náročnost stavby její obnovení definitivně zhatily. Dnes původní trať připomínají některé stavby a pozůstatky v terénu. Některé úseky dráhy byly inspirací pro tvorbu kolejiště modelové železnice a zahradní železnice.

Polní dráhy

Odrášov-Dvorce-Menu:

Ondrášov - fotogalerie

Moravský Beroun - fotogalerie

Čabová - fotogalerie

Dvorce - fotogalerie
Polní dráhy - Hl. stránka


Feldbahn Drásov Feldbahn Modelová železnice

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich