Polní dráhy

Polní dráhy - drážní archeologie

JHMD (ČSD) - Lovětín - polní dráhy

JHMD (ČSD) má a měla i své úzkokolejné vlečky. Nevěříte? Ano, skutečně měla. Vedle úzkokolejné vlečky do podniku Jitka v Jindřichově Hradci, která je dodnes v provozu, byla zaústěna další vlečka do stanice Lovětín dlouhá cca 200m. Na jejím konci bylo překladiště a nádraží na další vlečnou průmyslovou polní dráhu o rozchodu 600mm vedoucí do výrobního družstva Jihotvar v Hlubokodole. Polní dráha 600mm pak vycházela z lovětínského lesa a vedla po jeho kraji vedle lesní cesty. Po cca 200m vcházela znovu do lesa spolu s cestou a po dalších cca 400m dorazila ke břehu říčky Kamenice, kterou překonala nosníkovým železničním mostem asi 100m dlouhým. Na konci mostu se již nacházel areál výrobního družstva Jihotvar Hlubokodol s vlečkovým nádražím. Tato vlečná dráha byla zrušena v 80.letech minulého století a byla nahrazena silniční dopravou. Koleje průmyslové vlečky 600mm byly vytrhány až po revoluci 1989 a dány do šrotu nebo různým úzkokolejným spolkům. Vlečka 760mm ze stanice Lovětín zůstala zachována v plné délce až ke zrušenému překladišti. Následující obrázky ukazují to co ze zrušené vlečné dráhy 600mm zůstalo. Oficiální stránky JHMD: JHMD. Další čtení o historii JHMD: JHMD - úzkokolejné železnice.


JHMD JHMD JHMD JHMD JHMD
Most přes Kamenici. Most přes Kamenici. Most přes Kamenici. Most přes Kamenici. Most přes Kamenici.
JHMD JHMD JHMD
Nádraží Lovětín. Nádraží Lovětín. Nádraží Lovětín.
Polní dráhy - Hl. Stránka


Modelová železnice Feldbahn-model Zahradní železnice

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain